Poprvé zveřejněno na nyx.cz dne 11. a 12.12.2002 v klubu zapomenutých či velmi řídce užívaných slov a slovních spojení
Medle
podle Etymologického slovníku se "medle" psalo původně "mnědle" nebo "mnedle" a užívalo se ve významu "co se týká mne, co se týká mé osoby" téměř vždy současně s prosbou, např. asi takto: "Můj soused má prase, co se týká mne, prosím, abych měl dvě."

Někteří etymologové se domnívají, že může jít o český kalk (jazykovou zápujčku) z němčiny, konkrétně snad ze staroněmeckého výrazu "meine twegen" (?) s obdobným významem.

Slovíčko "medle" ztratilo dnes svůj dřívější konkrétní význam, stal se z něj významově rozplizlý výplňový materiál, zcela nahraditelný jinými slovíčky s výplňovou funkcí nebo nevyhraněným významem. Samo pak může nahrazovat (třeba v rámci pohyblivosti jazykového znaku) jiná slova a přebírá tak jejich význam nebo postavení ve větě. Pokusím se to ukázat na již dříve uvedených korkondancích:

Proc se, medle, Cechoamericani neprestehuji do Ceske republiky, ...
- výraz údivu, podivení, možná i pohoršení. Někde v dalekém pozadí slyším hodně už nezřetelně "tak ať se sem rychle přestěhují a zkusí si to na vlastní kůži ..."

Ono se tedy, medle, nejedna o sezeni na dvou zidlich ...
Na co, medle, potřebuješ chytit babu, když ji nepostrádáš?
Jaká pak, medle, první píseň člověka bývá, když se na svět dostává?

- nepřímé oslovení pro zvýšení důrazu nebo k upoutání pozornosti
(klasické nepřímé oslovení je ovšem: "Hele, co tu děláte?" - víte, co to "hele" znamená?)

Opět řekl jemu David: Cože se stalo? Medle, pověz mi...
- tady je v původním významu - rychle, hned

... s fotakem sem si koupil hnedle medle 256ku a problemy jako ma te snimek 500kb ...
- tady jde jen o slovní hříčku - větný rým se slovem "hnedle"

Co medle má umělec pověděti, když ničeho nepoznal, nezkusil, nezažil, když ničeho neví?
Jsou to všechno slova, znící velmi evangelicky a nabádavě, avšak jaký je, medle, jejich přesný význam, definice?

- tady je "medle" prostředkem ke zdůraznění pochybnosti nebo nejistoty

To je sice bezva, že si mohu nastavit, aby mi to zobrazovalo seznam přátel, ale jak se, medle, ten seznam tvoří?
- tady "medle" vyjadřuje rozpaky

Však medle! jak překvapen byl jsem, čta i psaní své i opis tištěný v I. dílu Prawdy.
- a tady překvapení, v pozadí zase slyšíme "podívejte se rychle na to překvapení ..."

Co medle zatajíme před svými odpůrci?
- tady autor určitě nechce něco zatajovat rychle, ale jaksi vůbec. Je to zase jen zpochybnění čehosi, asi názoru oponenta

Kdo medle lépe než ženská toho dovede, aby něžným, šlechetným citem ...
- "Co tady dělám? Chodím se sem ASI opalovat," říká v jednom vtipu černoch, kterého se o půlnoci někdo ptá, co dělá pod lampou. Důraz je na slovíčku "asi", které normálně relativizuje, vyvolává pochybnost, ale tady, použito ironicky, působí pravý opak. Ve stejném významu je tu užito ono "ženské medle".

Poněvádž jsi ty kněz, odkud si medle dosáhl svého ouřadu, jedině od arcíbiskupa a arcíbiskup od papeže, a tak jsi od něho pošel ...
- tady došlo od původního zamýšleného "řekni honem rychle odkud máš ..." k výnamovému posunu k "řekni odkud vůbec máš ...". Jazyk je zvláštní, jako by rychlost vyjádření čehosi byla současné i důkazem toho, že co je řečeno rychle, bez váhání, je současně i správně.

A co byste si, medle představoval?
- tady "medle" nahrazuje "asi" - výraz tázavé pochybnosti

"A kdo račte být, medle?" ptám se. "Kropáček, firma Gigaplesk."
- a tady máme krásné "medle" - z původního významu "řekněte rychle, kdo jste" se tu stalo oslovení, tentokrát už přímé, nahrazující plnokrevné "pane"

Co asi umožňuje tomu kouzelnému slovíčku "medle" takto plavat z významu do významu, zastupovat hned několik různých jiných slov, vstupovat nenásilně do slovních hříček? Víte to?
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info